Центр інформаційних систем

Центр інформаційних систем Державного економіко-технологічного університету транспорту призначений для виконання усіх інформаційних, програмно-технічних, навчально-методичних функцій з використанням дистанційних WEB-технологій навчання та перевірки отриманих знань студентами вузу, науково-дослідних (участь в розробці програмного забезпечення, нормативно-технічної документації для потреб галузі) та рекламно-дизайнерських функцій університету.
 
Керівництво ЦІС здійснюється начальником центру –Трачуком Олегом Сергійовичем
Завданнями та предметом діяльності ЦІС є:
- створення та супроводження автоматизованих систем управління університетом (бухгалтерського обліку,  обліку студентів та співробітників, документообігу, архіву, бібліотеки та іншої господарської діяльності),
- створення технологічних процесів обробки управлінської інформації;
- поставка, інсталяція, супроводження та ремонт обчислювальної техніки;
- підключення підрозділів університету до глобальних електронних мереж;
- створення, розвиток та супроводження систем дистанційного навчання;
- забезпечення функціонування комп’ютерних класів ДЕТУТ;
- удосконалення апаратно-програмного забезпечення підрозділів ДЕТУТ, впровадження сучасних технічних і програмних засобів в навчальний процес, наукові дослідження і управління університетом;
- централізоване придбання та впровадження нових ліцензійних апаратно-програмних засобів в галузі інформатики;
- забезпечення єдності інформаційних технологій, що використовуються в структурних підрозділах університету;
- участь в удосконаленні організаційної структурі ДЕТУТ та системи управління із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
- забезпечення інформаційної безпеки в області інформаційних систем і телекомунікації;
- контроль за використанням комп’ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення в службах і підрозділах ДЕТУТ;
- підтримка працездатності телефонної мережі університету та підключення нових підрозділів до телефонної мережі.
 
ЦІС може виконувати роботи, які відповідають напрямкам його діяльності, а саме:
- створення автоматизованих систем;
- системна інтеграція, супроводження та ремонт обчислювальної техніки;
- розробка та налагодження локальних комп'ютерних мереж;
- забезпечення підключення до глобальних електронних мереж;навчання сучасним інформаційним технологіям.