Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) створений відповідно до Статуту Державного економіко-технологічного університету транспорту на виконання наказу ректора ДЕТУТ з метою забезпечення потреб університету у високоякісній друкованій продукції.

Діяльність Редакційно-видавничого відділу спрямована на підготовку до друку та друк навчально-методичної, наукової літератури, інформаційних і нормативних матеріалів, розроблених підрозділами університету. РВВ забезпечує видавництво літератури, відповідно до тематичних напрямів роботи університету, разом із навчальною частиною складає план випуску цієї літератури та здійснює контроль за його виконанням.
 
РВВ забезпечує друк та ксерокопіювання матеріалів, книжково-журнальної продукції, наочних посібників, науково-популярної літератури, різної бланкової документації тощо.
 
Редакційний відділ здійснює редагування рукописів, надає при цьому авторам необхідну допомогу (з покращення структури рукописів, вибору термінів, оформлення, тощо). Відділ  виконує верстку, правку, набір текстів, виготовлення оригінал-макетів, художнє оформлення поліграфічної продукції.  Проводиться технологічний процес виробництва,  облік запасів поліграфічних матеріалів та аналіз фінансово-господарської діяльності.
У своїй діяльності РВВ взаємодіє з усіма службами та підрозділами університету, вносить пропозиції щодо удосконалення своєї роботи.