Юридичний відділ

 

    У своїй діяльності керується Загальним положенням про юридичну службу, затвердженим КМУ від 27.08.1995р. № 690.
   Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог актів законодавства Університетом, а також його працівниками під час виконання покладених на них функціональних обов’язків, студентами, аспірантами і докторантами у процесі їх навчання.
     Юридичний відділ забезпечує такі функції:
 -  організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, подає ректору Університету пропозиції щодо вирішення правових питань у різних сферах діяльності Університету;
- перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, що подаються на підпис Ректору Університету, та візує їх;
-  здійснює контроль за виконанням господарських договорів, укладених між університетом і підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;
-    аналізує практику укладання та виконання договорів, вносить Ректору Університету пропозиції щодо правового забезпечення господарської діяльності ДЕТУТ;
-  забезпечує правильне застосування норм трудового, пенсійного, освітянського, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, студентів, аспірантів і докторантів ДЕТУТ;
-     організовує претензійну і веде позовну роботу в Університеті;
- дає юридичні висновки щодо матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
-   організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників, студентів, аспірантів і докторантів ДЕТУТ;
-    інформує їх про чинне законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування;
-   дає консультації з правових питань.
    Юридичний відділ у межах своєї компетенції виконує також інші функції.