Факультет “Інфраструктура і рухомий склад залізниць”

 


 

Твердомед Володимир Миколайович

Декан факультету,
Доцент К.Т.Н.

 


  

 

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць» здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців широкого профілю для всіх основних служб залізничного транспорту, проектних і науково-дослідних інститутів.

Студенти факультету отримують якісні знання з основних загальноосвітніх та фахових дисциплін, глибоко вивчають конструкції сучасного вітчизняного та закордонного рухомого складу, локомотивного, вагонного та колійного господарств, автоматизованих систем управління, застосування сучасної електронно-обчислювальної техніки та економіко-математичних методів при прийнятті управлінських рішень. Все це дозволяє нашим випускникам досить вільно почувати себе в умовах формування та функціонування ринкової економіки, вирішувати багатоваріантні задачі, а також забезпечує успішну роботу в майбутньому.
 

До складу факультету входять кафедри:
 
працівники деканату ІРСЗ
 
 
 
Демченко Володимир Олексійович
кандидат технічних наук, заступник декана факультету ІРСЗ, доцент кафедри "Тяговий рухомий склад залізниць"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Янюк Інна Петрівна
Методист І категорії, спеціальність ЗС, Л (денна і заочна форма навчання)
 
 
Нікітюк Віра Панасівна
Методист І категорії
 
 
 

 
 
 
 
Ейтутіс Ганна Василівна
Провідний фахівец, спеціальність В, ЕМ (заочна форма навчання)

 
 
 
Галушко Марія Миколаївна
Методист І категорії, спеціальність АТЗ, КІКС (денна і заочна форма навчання)
 
 
 
 
Бендик Ангелина Олегівна
Диспетчер

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

 

Факультет «ІНФРАСТРУКТУРА ТА РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ» здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Спеціальність / спеціалізація
273 Залізничний транспорт / Залізничні споруди та колійне господарство

Спеціалізація «Залізничні споруди та колійне господарство» відкриває випускнику широку перспективу та надає право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих комп’ютерних технологій в керуванні та експлуатації колійної інфраструктури, будівництві швидкісних магістралей та реконструкції існуючих залізниць, інформаційних систем моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інженерних споруд. Ця спеціалізація дозволяє випускнику повністю реалізувати отримані знання у проектних та науково-дослідних організаціях, у державних та приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимізації технологій, постановці і вирішенні науково-дослідних завдань. Залізнична колія є основою залізничного транспорту країни, мабуть тому професія будівельника залізниць - це найважливіша ланка, яка забезпечує необхідні умови для виконання залізницею свого основного завдання - перевезення вантажів і пасажирів.

 

273 Залізничний транспорт / Вагони та вагонне господарство

Студенти цієї спеціалізації, крім загально інженерних дисциплін, вивчають конструкцію, теорію і розрахунок вагонів, автоматичні гальма і безпеку руху, гідравлічні та електричні машини і апарати, компресори, охолоджувальні машини та кондиціонери, контейнери, теорію технічного обслуговування вагонів в експлуатації і автоматизацію виробничих процесів, а також менеджмент у вагоноремонтному виробництві.

 

273 Залізничний транспорт / Локомотиви та локомотивне господарство

У процесі навчання на цій спеціалізації майбутні фахівці отримують знання з обладнання тепловозів, електровозів, дизель-поїздів, електропоїздів та спеціальної техніки, яка експлуатується на залізницях України, а також вивчають сучасний стиль професійної діяльності у комерційних та державних організаційних структурах. Студенти проходять виробничу практику на підприємствах залізничного транспорту. Дана спеціалізація передбачає підготовку керівних і управлінських кадрів (менеджерів) для локомотивного господарства залізниць, локомотиворемонтних заводів, проектних і науково-дослідних організацій, а також підприємств промислового транспорту. Випускники працюють у Міністерстві інфраструктури України, на підприємствах Укрзалізниці, управліннях залізниць, на заводах та інших державних підприємствах.

 

141 Електроенергетика, електроніка та електромеханіка / Електричний транспорт

Студенти, що отримують освіту за цією спеціалізацією, одержують достатню електротехнічну та спеціальну підготовку з електричних машин та апаратів електронної і перетворюючої техніки, систем управління електрорухомим складом, мікропроцесорної та обчислювальної техніки, автоматики та електричної тяги. Поряд з теоретичними знаннями студенти одержують практичну підготовку в лабораторіях університету, на базових підприємствах Південно-Західної залізниці та Київського метрополітену. Наші випускники працюють у локомотивних депо та метрополітені, на підприємствах міського електротранспорту. Велику потребу в наших спеціалістах мають підрозділи Укрзалізниці та підприємства України, які сьогодні зайняті розробкою та виробництвом сучасних вітчизняних електровозів та електропоїздів.

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Комп’ютерно-керуючі системи та Автоматизовані системи технологічного зв’язку
Для одержання необхідної кваліфікації студенти, що спеціалізуються в даній галузі, вивчають ряд дисциплін загально-технічного профілю: математика, фізика, обчислювальна техніка та ін., а також дисципліни електротехнічного профілю та спеціальні: теоретичні основи електротехніки, електронні пристрої та прилади, теорію передачі сигналів, багатоканальний зв'язок, радіозв'язок, передачу дискретної інформації, автоматичний телефонний зв'язок та ін. Випускники, які закінчили університет за цією спеціалізацією, працюють на дистанціях сигналізації та зв'язку, в колійних лабораторіях, проектних та науково-дослідних інститутах, на заводах відповідного профілю, а також в інших установах та відомствах. Випускники попередніх років на сьогодні вже керують службами і дистанціями сигналізації та зв'язку, виробничими лабораторіями, обіймаючи посади провідних конструкторів та проектувальників засобів зв'язку.