Кафедра "Екологія та безпека життєдіяльності"

upp_1.jpg

Пилипчук Олег Ярославович

завідувач кафедри,

професор, доктор біологічних наук


 

Кафедра «Екології та безпека життєдіяльності» створена у 1996 poці.
_________________________________________________________________________
________________________________________________

Очолює кафедру проф., д.б.н. О.Я. Пилипчук, голова спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності «Історія науки і техніки».

На кафедрі працюють 5 штатних висококваліфікованих викладачів, з них 1 – доктор наук і 4 – кандидати наук. 

Фундаментом усіх дисциплін природничо-наукового циклу є екологія, викладання якої формує основний зміст навчальної та науково-методичної роботи кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності». Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими науковими напрямками: охорона навколишнього середовища на транспорті та історія науки й техніки.

Колектив кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності» здійснює різнопланові наукові дослідження, які знаходять свою реалізацію в постійному оновленні дисциплін, підготовці наукових кадрів, залученні молоді до науково-педагогічної діяльності. Кафедра є основним осередком спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.07 «Історія науки й техніки», а завідувач кафедри-її головою.

Кафедра веде підготовку студентів за такими дисциплінами: «Основи екології», «Екологія», «Транспортна екологія», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони пpaці», «Охорона праці в галузі», «Охорона праці в колійному господарстві та транспортному будівництві», «Екологія за професійним спрямуванням», «Хімія», «Основи ергономіка», «Ергономіка на залізничному транспорті», «Цивільний захист», «Історія розвитку залізничного транспорту»,  та дисципліни юридичного циклу «Правознавство», «Трудове право», «Господарське право», «Адміністративне право».

Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими науковими напрямками: охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті та історія науки i техніки. Одним з найважливіших напрямків роботи кафедри є формування екологічного світогляду у студентів ycix спеціальностей i ycix форм навчання. При кафедрі функціонує лабораторія «Хімія».

На даний час колектив кафедри працює над відкриттям спеціальності 101 «Екологія» зі спеціалізацією «Екологічна безпека на транспорті» освітнього ступеня «бакалавр».

На кафедрі здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації зi спеціальності «Історія науки i техніки». Для цього, при кафедрі створено «Центр досліджень з iстopiї науки i техніки ім. О.П.Бородіна».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Склад кафедри
 

Олег Ярославович Пилипчук

завідувач кафедри,

професор, доктор біологічних наук

Детальніше...

 

Тетяна Іванівна Висоцька

доцент, кандидат хімічних наук

Детальніше...

 

 

Тетяна Валеріївна Пічкур

доцент, кандидат історичних наук

Детальніше...

Олексій Володимирович Александров

доцент, кандидат юридичних наук

Детальніше...

 

 

 

 

Олена Леонідівна Сорочинська

кандидат історичних наук, доцент

Детальніше...

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________