Кафедра "Тяговий рухомий склад залізниць"

 

 

Черняк Юрій Васильович

Завідувач кафедри, 
кандитат технічних наук, доцент


 

 
   
   Випускова кафедра «Тяговий рухомий склад залізниць», створена у 2003 році наказом ректора КУЕТТ від 01.07.2003р. № 01-26/111
(в період з 1993 р. до 01.07.03 р. – кафедра «Рухомий склад залізниць»).
  Кафедра здійснює підготовку фахівців з проектування, експлуатації, виробництва та ремонту тягового рухомого складу залізниць, проводить навчальну, методичну, наукову діяльність, веде виховну роботу серед студентів. З 01 березня 2013 року очолює кафедру доктор технічних наук, професор Гришко Валентин Григорович. 
      Закінчив в 1962 р. Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка (кваліфікація інженер-електрик). Кандидатська дисертація захищена в 1968 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи (за галузями) захистив в 1990 р. Гришко В.Г. є членом спеціалізованої вченої ради К 26.820.01 при ДЕТУТ. Вчене звання – старший науковий співробітник за спеціальністю «Автоматичне управління і регулювання застосовуване до питань міцності в машинобудуванні» з 1972 р., вчене звання – професор кафедри тягового рухомого складу залізничного транспорту з 2011 р. Неодноразово залучався опонентом з розгляду докторських та кандидатських дисертацій. Гришко В.Г. пройшов стажування в Інституті проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України в 2012 р.
 
Професорсько-викладатський склад кафедри

 

Завідувач кафедри (ПІБ, науковий ступень, вчене звання, термін перебування на посаді, стаж науково-педагогічної роботи)
 Всьо-го осіб
 Доктори наук, професори
 Кандидати наук, доценти, ст. наук співробітник
З них штатні працівники
 Всього осіб
Доктори наук, професори (ПІБ)
Кандидати наук, доценти (ПІБ)

 

 
Черняк Юрій Васильович
д.т.н., 
16
 
2
 
1. Гришко В.Г.
2. Брайковська Н.С.
 
8
 
1. Черняк Ю.В.
2. Черних Ю.М.
3. Дубравін Ю.Ф.
4. Кулєшов В.П.
5.Данилевський В.І.
6. Пугачов Г.С.
7. Незліна О.А.
8. Матяш В.О.
 
11
 
1. Гришко В.Г.
2. Черняк Ю.В.
3. Черних Ю.М.
4. Дубравін Ю.Ф.
5. Кулєшов В.П.
6. Данилевський В.І.
7. Пугачов Г.С.
8. Незліна О.А.
9. Усватов М.О.
10. Гулак С.О.
11. Слепухін О.Ю.
 
1
 
1. Гришко В.Г.
 
7
 
1. Черняк Ю.В.
2. Черних Ю.М.
3. Дубравін Ю.Ф.
4. Кулєшов В.П.
5. Данилевський В.І.
6. Пугачов Г.С.
7. Незліна О.А. 
 

 

 
Забезпечення лабораторіями та кабінетами
    Випускова кафедра «Тяговий рухомий склад залізниць» розташована в окремому корпусі    № 3 за адресою: вул. Лукашевича, 17, а також частково на території Навчального центру «Київ-Волинський», що знаходиться за адресою: просп. Відрадний, 52А.
   Для забезпечення якісної практичної підготовки фахівців кафедра має спеціалізовані лабораторії: Лабораторія електричних машин, Лабораторія електричних апаратів та схем ЕРС, Лабораторія цифрової, аналогової та силової електроніки, Лабораторія-тренажер по керуванню локомотивом на базі електровозу ВЛ-80, Дільниця екіпажної частини ЕРС.
  Працівниками кафедри відновлено лабораторні стенди з дослідження роботи головного вимикача, перемикача ступенів, пневматичного та електромагнітного контакторів, діодів, тиристорів та транзисторів, стенд взаємного навантаження електричних машин, а також силами молодих науковців кафедри створено стенд по дослідженню електроприводу з широтно-імпульсною модуляцією. На сьогодні продовжуються роботи по створенню нових дослідних стендів, які в подальшому також будуть використовуватись в навчальному процесі.
     На території Навчального центру «Київ-Волинський» розташовані: діючий електровоз 
ВЛ-60пк, електровоз ДЕ-1 та тепловоз М62.
     Обладнання також використовується для проведення наукових досліджень та експериментів викладачами, аспірантами та співробітниками кафедри.
Наявність на кафедрі комп’ютерного класу з доступом до мережі Інтернет та мультимедійної лекційної аудиторії, дозволяє проводити заняття на сучасному рівні та підвищити зацікавленість студентів у вивченні спеціальних дисциплін. Аудиторії обладнані необхідними наочними матеріалами та технічними засобами, які використовуються в навчальному процесі. 
      На кафедрі створені умови для доступу студентів до мережі Інтернет за бездротовою технологією Wi-Fi.
 
Перелік баз на підприємствах та інших навчальних закладах,
що використовуються для забезпечення навчального процесу
Філії 
Локомотивне депо «Київ-Пасажирський»
Локомотивне депо «Дарниця»
ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»
ДП «Українська залізнична швидкісна компанія»
ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»
Моторвагонне депо станції «Фастів-1» ДТГО «Південно-Західна залізниця»
Оборотне депо «Борщагівка»
Київське вище професійне училище залізничного транспорту ім. В.І. Кудряшова
 
Тематика дипломних проектів та магістерських атестаційних робіт
Модернізація електрорухомого складу шляхом впровадження вентильних тягових двигунів та перетворювачів на базі сучасних напівпровідникових елементів.
Модернізація електрорухомого складу магістральних залізниць та метрополітенів з метою підвищення надійності та зниження експлуатаційних витрат
Розробка технологій ремонту вузлів електровозів направлених на підвищення експлуатаційної надійності, зниження собівартості ремонту та підвищення моторесурсу.
Розробка відділень експлуатаційно-ремонтних депо з урахуванням сучасних технологій ремонту ЕРС
Розробка питань по підвищенню надійності ТРС та ефективності системи ремонту, зниження витрат на його виконання шляхом впровадження нових технологій ремонту, широким використанням технічної діагностики.
Розробка норм витрат електроенергії та режимних карт ведення швидкісних поїздів.
Вдосконалення системи організації ТО та ПР пасажирських електровозів з використанням сучасних засобів діагностики.
Розробка раціональних режимів ведення поїзда.
Модернізація струмоприймача AX-NG0408Ev-ST з метою підвищення експлуатаційної надійності.
Розробка методу діагностики цілісності обмоток тягового двигуна.
Модернізація вантажо-пасажирського електровоза ДС3 з метою підвищення експлуатаційної надійності.
Підвищення експлуатаційної надійності вагонів метрополітену серії 81-717 шляхом впровадження вентильного тягового привода.
Розробка системи бортової діагностик електровозу ВЛ-11.
Модернізація тепловозів серії ЧМЕ3Т шляхом встановлення конденсаторної системи пуску дизеля.
 
 
Працевлаштування студентів
     Випускники кафедри працюють в:
Головних управліннях локомотивного господарства та приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці;
Київському метрополітені;
Державному підприємстві «Державний науково-дослідний цент залізничного транспорту України»;
службі локомотивного господарства залізниць України;
на локомотивобудівних та локомотиворемонтних підприємствах, локомотивних та моторвагонних депо.