Кафедра "Будівельні конструкції і споруди"

 

medium_porttalavira.jpg

 
Талавіра
Геннадій Миколайович
 
Завідувач кафедри,
кандидат технічних наук, доцент  

 

Кафедра «Будівельні конструкції і споруди» створена 26 серпня 2011р. наказом ректора ДЕТУТ №116, як кафедра спеціальної інженерної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту України,  підпорядкована факультету інфраструктури і рухомого складу залізниць.

Завідувач кафедри - Талавіра Г.М., кандидат технічних наук,  доцент  має загальний стаж роботи в ДЕТУТ – 18 років, за цей період пройшовши шлях від звичайного викладача до завідувача кафедри. Загальний стаж роботи на підприємствах залізничного транспорту України складає 30 років. Має більше 60-ти публікацій, з яких 49 наукових та 11 навчально-методичного характеру в тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України та 2 патенти на авторське право. Основними напрямами наукової праці є взаємодія верхньої будови колії з конструкціями залізничних мостів, управління надійністю та довговічністю штучних споруд залізниць України та вивчення досвіду ведення експлуатаційної роботи залізничних мостових конструкцій. Є керівником дипломних проектувань, магістерських досліджень та дисертаційних досліджень на здобуття вченого звання кандидата технічних наук. Член Вчених рад факультету та університету. Відмічався подяками Міністра інфраструктури України та Голови Солом`янської держадміністрації в місті Києві. Основним напрямом перспективного розвитку кафедри вважає перетворення кафедри в потужний науково-дослідний колектив з відкриттям нової спеціальності «Мости і тунелі».

Метою створення кафедри «Будівельні конструкції і споруди» стала необхідність виділення в окремий блок дисциплін будівельного профілю для отримання максимальної якості навчання майбутніх фахівців залізничної галузі.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 5 осіб науково-викладацького складу, з яких 5 доцентів, кандидатів наук.

Середній стаж науково-педагогічної роботи викладачів кафедри – 23 роки.

Всі викладачі кафедри мають великий досвід роботи у вищих навчальних закладах України та наукової роботи, постійно проходять підвищення кваліфікації на підприємствах залізничного господарства. Пройшли шлях виробничої діяльності на залізничному транспорті, постійно запрошуються для проведення лекцій на факультеті підвищення кваліфікацій працівників залізничного транспорту України, виконують керівництво дипломним проектуванням та магістерськими дослідженнями за напрямами підготовки 7.07010801 і 8.07010801 – Залізничні споруди та колійне господарство, дисертаційних досліджень на здобуття вченого звання кандидата технічних наук за спеціальністю «Залізнична колія».

На кафедрі працює гурток студентського наукового товариства «Будівельні конструкції залізничного транспорту», основним напрямом досліджень є наукові дослідження сучасних будівельних конструкцій і технологій будівництва залізничного транспорту.

Викладання дисциплін кафедри ведеться на 4-ох напрямах підготовки фахівців:

6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство»

6.070105 «Рухомий склад залізниць»

6.050702 «Електромеханіка»

6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані системи»,

загалом це 176 студентів денної та 207 студентів заочної форми навчання.

На кафедрі проводяться всі види занять за дисциплінами:

- Технологія та механізація залізничного будівництва
- Будівельні матеріали
- Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій
- Планування та організація виробництва.
- Інженерна геологія
- Механіка ґрунтів,основи та фундаменти.
- Улаштування та експлуатація інженерних споруд
- Будівельні конструкції та будівлі на транспорті
- Основи автоматизації виробничих процесів.
- Основи наукових досліджень
- Загальний курс залізниць
- Коливання та стійкість динамічних систем
- Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання
- Метрологія, технологічні вимірювання та прилади.

З 2014 року, в рамках загального ліцензійного обсягу напряму підготовки 6.070108 «Залізничні споруди та колійне господарство» на базі кафедри відкрито спеціалізацію: «Експлуатація споруд залізниць і метрополітенів».

На балансі кафедри знаходяться дві спеціалізовані лабораторії: «Будівельні матеріали» та «Інженерна геологія та механіка ґрунтів», які обладнані необхідним устаткуванням для проведення лабораторних робіт з дисциплін кафедри та одна спеціалізована аудиторія «Штучні споруди і будівельні конструкції на залізничному транспорті», в якій проводяться лекційні, практичні заняття та індивідуальні заняття студентів під керівництвом викладача. Працівники кафедри постійно працюють над підвищенням технічного оснащення навчального процесу та підготовкою і виданням нових навчальних матеріалів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного транспортного університету, Київського національного університету будівництва і архітектури та підприємствами колійного господарства України, що підтверджується підписанням договорів на взаємовигідних умовах.

Важливою сферою діяльності кафедри є науково-дослідна робота та участь у проведенні технічної експертизи будівельних конструкцій та елементів залізничної колії, технологій виконання будівельних робіт на транспорті.

Співробітники кафедри разом зі студентами та аспірантами постійно беруть участь в різноманітних олімпіадах, конференціях (Кривий Ріг, Судак, Київ, Харків), в т.ч. міжнародних.

Викладачами кафедри здійснюється профорієнтаційна та виховна робота серед груп студентів, а саме проведення екскурсій на міжнародні виставки будівельних матеріалів та конструкцій, відвідування підприємств будівельної індустрії та лінійних підприємств залізничного транспорту. Постійно проводиться робота з відстаючими студентами, відвідування гуртожитку з консультативними заходами з дисциплін кафедри.

img_3352.jpg
Співробітники кафедри