Кафедра "Фізика та електротехніка"

 

medium_portchepilko.jpg 

 
Чепілко
Микола Михайлович
завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор
 
   Організатором кафедри фізики та електротехніки у 1995 році та її першим завідувачем була кандидат педагогічних наук, доцент Ранська Л.А. На той час штат кафедри становили 3 викладачі фізики i 1 викладач електротехнічних дисциплін. Із них лише 2 викладачі мали науковий ступінь кандидата наук. Для виконання навчального навантаження кафедри, у випадку необхідності, запрошувалися провідні спеціалісти з Київського політехнічного інституту та Інституту фізики АН УССР.      У зв'язку зi створенням в 2001 році на базі Київського інституту транспорту фактично нового самостійного навчального закладу — КУЕТТ, перед кафедрою фізики i електротехніки постала проблема швидкого зміцнення кадрового складу, розробки нових методик викладання фізики й електротехнічних дисциплін, якісного переоснащення лабораторної бази.
  Цілеспрямована робота співробітників кафедри у вирішенні цих завдань знайшла розуміння i підтримку у керівництва університету i дозволила в короткий термін якісно реорганізувати кафедру.
    Нині на кафедрі працює 7 штатних висококваліфікованих викладачів. Із них 2 мають науковий ступінь доктора наук, 3 – кандидата наук. Цими силами кафедра забезпечує викладання в університеті 7 навчальних дисциплін: від загальної фізики до тeopії електричних машин.
  До 2010 року, згідно з програмою розвитку університету, наша лабораторна база буде повністю переоснащена сучасними навчально-дослідними стендами з комп'ютерними системами обробки й аналізу даних, електронними навчально-методичними комплектами та тестерами знань студентів з дисциплін кафедри. 
 
 
fizuka.jpg
Професорсько-викладацький склад кафедри