Кафедра "Фінанси і кредит"


 
 
 
Богомолова Надія Іванівна
Завідувач кафедрою,
доктор економічних наук, професор

 
Фінансист – людина досвідчена у сфері фінансів, розуміється в політиці, економці, для неї відкриваються найблискучіші перспективи, з фінансами пов’язані самі «прибуткові» види діяльності. Фінанси є тією сферою економіки, яка дуже гостро потребує чітко вивірених і правильно організованих дій.
Сорос, Ротшильд, Баффет, Рокфеллер – це тільки частина довгого списку знаменитих фінансистів. Всі ці люди, вершителі доль величезних корпорацій, компаній зі світовою популярністю, що володіють мегабрендами.
Якщо Ви прагнете стати фінансово освіченим, відчуваєте в собі талант і хочете стати фінансистом, гідним згадки в ряду великих, націлені на майбутнє, кафедра фінансів і кредиту чекає саме на Вас!
Інвестиції, впровадження нового товару чи послуги, реклама, конкурентоспроможність – поле діяльності для сучасного фінансиста. Молодий фахівець повинен уявляти, куди вкласти капітал, щоб отримати велику вигоду. Завдання фінансиста – вигідно вкласти капітал,  оцінивши оптимальне співвідношення  ризику і прибутку.
Мета підготовки фахівців у галузі фінансів і кредиту полягає в формуванні у студентів професійних навичок у сфері фінансів і бізнес-середовища, організації та функціонування банківської і бюджетної системи, страхування, оподаткування, управління фінансами не тільки підприємств, а й власними фінансами.

   Кафедра функціонує з 2002 року, випускає високваліфікованих фахівців з напряму підготовки та спеціальності «Фінанси і кредит», бере участь у підготовці студентів за напрямами «Облік i аудит», «Економіка підприємства», «Менеджмент» та ін.
 Трансформація вітчизняної економіки, євроінтеграція зумовлює ускладнення та одночасне підвищення суспільної ролі фінансів, які стають відносно самостійною сферою економічної науки та практики. В зв’язку з цим зростають вимоги до рівня підготовки майбутніх спеціалістів, які повинні не тільки проводити комплексний аналіз виробничо-фінансової діяльності, розробляти бізнес-плани, здійснювати маркетингові дослідження, але й в достатній мірі оволодіти мистецтвом фінансового менеджменту. Саме управління фінансами займає в економічній практиці ключове місце, адже здебільшого від професіоналізму фінансового менеджера залежить ступінь ефективності суб’єкта господарювання та його ринкова ціна.
   Випускники кафедри, володіючи сучасними методами діагностики фінансово-економічних ситуацій, працюють на державних, спільних, приватних підприємствах транспортної та інших галузей економіки, в банках, страхових, консалтингових компаніях, очолюють економічні підрозділи підприємств, наукових i проектних установ, використовують знання, уміння й навики в лабораторіях i центрах економічних досліджень, виконують аналітичну роботу, працюють фінансовими менеджерами.
    Для підготовки спеціалістів такого рівня на кафедрі «Фінанси і кредит» працюють досвідчені викладачі. 
Професорсько-викладацький склад кафедри 
Професорсько-викладацький склад кафедри та куратори магістерської програми «Управління фінансовою діяльністю в галузі» представляють:
Богомолова Надія Іванівна, зав. кафедрою, д.е.н., професор;
Андрєєва Олена Володимирівна, заст. зав. кафедрою, к.е.н., доцент;
Макаренко Михайло Володимирович, д.е.н., професор;
Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., професор;
Бакаєв Леонід Олександрович, д.е.н., професор;
Грознецька Лідія Павлівна, к.е.н., доцент;
Кравченко Ольга Олексіївна, к.е.н., доцент;
Соколова Евеліна Олександрівна, к.е.н., доцент;
Сологуб Сергій Миколайович, к.е.н., доцент;
Талавіра Євгенія Володимирівна, к.е.н., доцент;
Корольова Наталя Миколаївна, к.е.н., доцент;
Пінчук Світлана Станіславівна, доцент;
Сеник Ганна Петрівна, старший викладач.
       
 В навчальному процесі використовується комплекс навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами кафедри.
    На кафедрі викладаються такі дисципліни, як: «Основи управління фінансами залізничного транспорту», «Інвестування», «Інвестиційний менеджмент», «Гроші і кредит», «Грошовий обіг в системі політико-економічних відносин України», «Фінанси», «Фінансовий менеджмент», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансова санація та банкрутство підприємств», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансування та кредитування в галузі», «Банківська система», «Фінанси транспорту», «Місцеві фінанси»,  «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Фінансова стратегія підприємства», «Страхування», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент» та ін.
   Комплекс дисциплін кафедри відіграє важливе значення у формуванні фахівця з економіки та фінансів – специфіка побудови курсів навчальних дисциплін дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на фінансові проблеми розвитку країни, її галузей економіки та підприємств, а високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок активного впровадження новітніх навчальних технологій, поєднання теоретичної бази з практичним досвідом викладачів та останніми досягненнями світової економічної науки.  
  Колектив кафедри проводить різнопланові наукові дослідження, що сприяє системному удосконаленню управління фінансами підприємств, розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу виробничої сфери, реформуванню податкової системи, формуванню ефективного  механізму страхування в залізничній галузі, вдосконаленню тарифів на вантажні та пасажирські перевезення тощо. Такі дослідження представлені в монографіях навчальних посібниках кафедри зокрема серед останніх робіт  кафедри: монографія «Сценарне фінансове планування і прогнозування за залізничному транспорті» (Кравченко О.О.), навчальні посібники з грифом «Основи управління фінансами залізничного транспорту» (Макаренко М.В., Колесникова Н.М., Богомолова Н.І. та ін.) «Ринок фінансових послуг» (Бакаєв Л.О. Соколова Е.О. та ін.).
   На кафедрі працює науковий гурток «Фінансист» (керівник – Богомолова Н.І), студенти приймають активну участь у круглих столах, семінарах, міні конференціях. Студенти мають можливість проходження виробничої практики у Польщі.  

 

Адреса м. Київ, вул. Лукашевича, 19, (головний корпус 9-й поверх  ауд. 900, 904 а.)
Контактний телефон: 591 - 51 -  05, 591 - 51 - 25 
Електронна пошта  Kafedraft@ukr.net