Кафедра "Філософія та історія науки і техніки"

КАФЕДРА "ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ"

________________________________________________________________________________
__________________________________

   Свою сучасну назву –"Філософія та історія науки і техніки" - кафедра отримала у 2016 році. На даний момент на кафедрі плідно працюють 8 штатних викладачів, з яких 2 – докторів наук, 6 - кандидатів наук.
   Очолює кафедру з 2016 року доктор історичних наук, старший науковий співробітник Віра Миколаївна Гамалія.
  Організація та якість навчання з предметів, що читаються на кафедрі, визначаються вимогами державних стандартів. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.
   Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації.
  На кафедрі функціонує науково-методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки. Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях.
   Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з соціально-економічного та політичного розвитку країни.
   Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, круглі столи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями-практиками.
  Сучасне викладання обумовлено не простим репродукуванням отриманих знань, а їх творчим використанням для розв’язання нових, нестандартних завдань у нових, нестандартних ситуаціях. У зв’язку з цим розробка та впровадження інноваційних методів викладання є також необхідним елементом роботи кафедри.
  Приділяється відповідна увага методиці викладання, творчій розробці і вдосконаленню навчальних програм, створенню проблемних підручників та навчальних посібників, методичних розробок, застосуванню інтерактивних методів навчання (лекції-дискусії, семінари-діалоги, інтерактивні та ділові ігри, науково-практичні презентації, навчальні тести, швидке опитування, електронні підручники, візуальні матеріали тощо).
   Усі викладачі кафедри впроваджують кредитно-модульну систему організації навчального процесу, розробляються та друкуються методичні вказівки для студентів з модульно-рейтингової технології навчання.
   Кафедра має значні перспективи щодо підвищення навчально-методичного і наукового рівня, підвищення ролі і значущості університету.СКЛАД КАФЕДРИ 
________________________________________________________________
______________________________
 

 

 

 

 

 

ГАМАЛІЯ ВІРА МИКОЛАЇВНА

Завідувач кафедри, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Детальніше ...

 

 

 

 

 

БЕРДІЙ ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Детальніше ...

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОНОВА ГАЛИНА ВІТАЛІЇЇВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Детальніше ...

 

 

 

 

 

 

ПОГРІБНА ДАР'Я ВЛАДИСЛАВІВНА

Кандидат філософських наук

Детальніше ...

 

 

 

 

 

ФІЛІПОВ ВІКТОР КЛИМЕНТІЙОВИЧ

Кандидат історичних наук, доцент

Детальніше ...

 

 

 

 

 

ХРОМОВА ОЛЬГА ІГОРІВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Детальніше ...

 

 

 

 

 

СПИС ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Детальніше ...

 

 

 

 

 

 

РУДА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА

Доктор історичних наук, професор

Детальніше ...

 

 

 

 

 

 

 

БЛЕМ НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Старший лаборант

Детальніше ...