Кафедра "Вища математика"

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Завідувач кафедри

Крижановська Тетяна Василівна,
 кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

 
 
Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою вищої математики
 

Вища математика
• Вища та прикладна математика
• Математика для економістів
• Теорія ймовірностей і випадкові процеси

• Теорія ймовірностей і математична статистика
 
 
Історія кафедри
       Кафедра Вищої математики створена в 1992 poці на базі  кафедри вищої математики та фізики Київського інституту транспорту, філії Харківської державної академії залізничного транспорту. Першим завідуючим кафедри стала доцент, кандидат фізико-математичних наук Загуляєва Лілія Іванівна. На той час на кафедрі вищої математики працювало 5 штатних викладачів, серед яких двоє мали науковий ступінь кандидата наук. Окрім цього, в разі необхідності на роботу за сумісництвом запрошувалися фахівці провідних наукових установ України.
    З 1996 року по сьогоднішній день кафедру вищої математики очолює професор, доктор технічних наук Крюков Микола Миколайович.
   Одним з головних завдань колективу кафедри ВМ є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибокі знання природознавчих, загальноінженерних, спеціальних дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей. Це досягається постійним вдосконаленням системи і методики викладання математичних дисциплін з метою:
   - оволодіння студентами прийомами і методами розв’язування математично формалізованих задач;
   - здобуття студентами навичок самостійного вивчення наукової літератури;
   - відпрацювання студентами навичок самостійно вибирати і використовувати необхідні чисельні методи, засоби обчислювальної техніки, а також таблиці і довідники;
   - вироблення вміння проводити аналіз прикладних технічних та економічних задач;
   - розвиток логічного і абстрактного мислення студентів.
   На сьогоднішній день на кафедрі вищої математики працює 6 штатних висококваліфікованих викладачів. Серед них один доктор наук і чотири кандидати наук.
   Контактна інформація: 
Кафедра розташована в головному корпусі Університету за адресою: вул.М.Лукашевича, 19, ауд. 705, телефон: (044) 591-51-65, e-mail: vmdetut@i.ua

 

 

 

                                                                                 Працівники кафедри

andreycev.jpg

Андрейцев Андрій Юрійович

кандидат фізико-математичних наук наук, доцент

 

 

 

 

 

kylchynskyy.jpg

Кільчинський Олександр Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

 

 

 

klecka.jpg

Клецька Тетяна Сергіївна

кандидат історичних наук, доцент

 

 

 

 

semenchenko.jpg

Семененко Тетяна Миколаївна

Старший викладач

 

 

 

 

zabuga.jpg

Забуга Артем Генадійович

Асистент

 

 

 

 

sheterlyak.jpg

Шетерляк Тетяна Миколаївна

Старший лаборант

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

   
Науково-дослідна діяльність кафедри
 
   Протягом останніх років на кафедрі ведуться роботи по 2 науково-дослідним темам на засадах самофінансування:
 
1. «Розвиток методів дослідження задач математичної фізики та механіки елементів конструкцій з композитних матеріалів. Етап 2: Розробка чисельних та аналітичних методів дослідження».
Державний реєстраційний номер 0107U002030.
Термін виконання  роботи 2011-2016.
 
2. «Розвиток наукової та технічної думки на території України в ХІХ-ХХ століттях».
Державний реєстраційний номер 0113U004627.
Термін виконання роботи 2013-2017.
 
   В роботі беруть участь всі викладачі кафедри
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Наукові публікації викладачів кафедри
 
 За результатами наукових досліджень працівниками кафедри у 2013 році опубліковано і подано до друку 37 наукових робіт у 20 наукових виданнях на теми: історія математики, математична фізика, теорія рядів, механіка, гідродинаміка, математичні методи в економіці.

У 2012 році викладачі кафедри вищої математики  (7 осіб) опублікували 24 наукові роботи (статті, тези доповідей), що складає в середньому  3,4 роботи на одну людину.

У 2013 році викладачі кафедри вищої математики  (6 осіб) опублікували 32 наукові роботи, що складає в середньому  5,3 роботи на одну людину.

У 2014 році викладачі кафедри вищої математики  (6 осіб) опублікували 35 наукових робіт (статті, тези доповідей), що складає в середньому  5,8 роботи на одну людину.

У 2015 році викладачі кафедри вищої математики  (5 осіб) опублікували 26 наукових робіт (статті, тези доповідей), що складає в середньому  5,2 роботи на одну людину.

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Участь у конференціях та семінарах
 
  ЧЧлени кафедри кожного року беруть участь в наукових конференціях та семінарах, на яких виступають з доповідями на теми: математика, математична фізика, механіка, гідромеханіка, чисельні методи, математичні методи в економіці, історія математики та методика викладання математики.

У 2013 році 6 викладачів кафедри вищої математики взяли участь у 9 конференціях, на яких було зроблено 27 доповідей, що складає в середньому 4,5 доповіді на одну людину.
У 2014 році 6 викладачів кафедри вищої математики взяли участь у 7 конференціях, на яких було зроблено 14 доповідей, що складає в середньому 2,3 доповіді на одну людину. 
У 2015 році 5 викладачів кафедри вищої математики взяли участь у 13 конференціях, на яких було зроблено 14 доповідь, що складає в середньому 2,6 доповіді на одну людину.

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
    Підготовка кандидатів та докторів наук
 
   Протягом останніх п’яти років на базі кафедри вищої математики було підготовлено і захищено 2 кандидатські дисертації:

1) Клецька Тетяна Сергіївна (науковий керівник – Крюков Микола Миколайович) 2 лютого 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Видатний український математик і педагог М.Є.Ващенко-Захарченко (1825-1912)»;

2) Мірошниченко Олена Василівна (науковий керівник – Крижановська Тетяна Василівна) 15 березня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Б.Я. Букрєєв – науковець, педагог та організатор математичної науки (1859-1962)».

На сьогоднішній день здобувач кафедри Шетерляк Тетяна Миколаївна підготувала кандидатську дисертацію. Захист планується на 2016 рік.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  Підручники з грифом МОН
 
• Крюков М.М., Крижановська Т.В., Кравець Т.В., Семененко Т.М. Математика: Навчальний посібник з математики для слухачів підготовчих курсів і вступників до вищих навч. закладів. — К.: КУЕТТ, 2005.—292С.
• Крюков М.М., Кравець Т.В. Методи і моделі дослідження операцій.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів— К.: КУЕТТ, 2006.—218С.
• Математичний практикум: У 2ч.: Навчальний посібник/ за редакцією Крюкова М.М. – ч.1— К.: КУЕТТ, 2006.—335С.
• Математичний практикум: У 2ч.: Навчальний посібник /під редакцією Крюкова М.М. – ч.2 – К.: КУЕТТ, 2007. – 396 с.
• Крюков М.М., Крижановська Т.В. Курс вищої математики: У 2ч.: Навчальний посібник з математики для студентів вищих навчальних закладів. – т.1 – К.: КУЕТТ, 2006. – 338с.
• Крюков М.М., Крижановська Т.В. Курс вищої математики: У 2ч.: Навчальний посібник з математики для студентів вищих навчальних закладів. – т.2 – К.: КУЕТТ, 2006. – 335с.
• Крюков М.М., Крижановська Т.В., Кравець Т.В., Коновалюк В.С.,  Семененко Т.М.: Дослідження операцій в транспортних системах в прикладах і задачах – К.: КУЕТТ, 2009 – 218с.
• Крюков М.М., Крижановська Т.В., Кравець Т.В., Коновалюк В.С.,  Семененко Т.М.: Дослідження операцій в транспортних системах в прикладах і задачах – К.: КУЕТТ, 2014 – 218с.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Наукова діяльність студентів
 
  Кожного року в ДЕТУТ проводиться науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. В роботі секції беруть участь всі викладачі кафедри вищої математики, студенти і здобувачі ДЕТУТ.

У 2016 році відбулася Науково-практична студентська конференція «Основні напрямки реформування залізничного транспорту України». Голова секції «Вища математика» – Крижановська Т.В., секретар – Андрейцеа А.Ю.
Було підготовлено і заслухано 12 студентських доповідей, відповідно до написаних тез з досліджуваних тем.

Протягом кожного навчального року на базі кафедри вищої математики працює математичний гурток, в роботі якого беруть участь всі викладачі кафедри.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
Студентські математичні олімпіади
 
  Кожного року кафедра вищої математики проводить математичну олімпіаду для студентів усіх курсів денної форми навчання.

16 березня 2016 року була проведена олімпіада, у якій взяли участь 26 студентів 1-го, 2-го, 3-го курсів всіх трьох факультетів.
Переможцями стали:
І місце  –  Корнілін Е.Ю. (1-ОПУТ);
ІІ місце –   Парфелюк А.М. (1-ОПУТ);

ІІІ місце – Шевляков В.О. (1-ЕП).
________________________________________________________________________________________________________________________________