Спеціалізована вчена рада К 26.820.04

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р. № 1081  Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 вересня 2014 року

Спеціалізована вчена рада К 26.820.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Склад спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Стасюк Олександр Іонович, д.т.н, професор, зав. кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.13.05
 
Заступник голови:
Мараховський Леонід Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.13.05
 
Вчений секретар:
Герцій Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.13.05
 
Члени ради:
 • Білан Степан Миколайович, к.т.н., доцент, доцент кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.13.05.
 • Візор Ярослав Євстахійович, к.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 05.13.05;
 • Віноградов Микола Анатолійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.13.05;
 • Гончарова Лідія Леонідівна, к.т.н., доцент кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 05.13.05;
 • Засядько Аліна Анатоліївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри Черкаського інституту банківської справи Нацбанку України , спеціальність 05.13.05
 • Корченко Олександр Григорович, д.т.н., професор, зав. кафедри Національного авіаційного університету, спеціальність 05.13.05.
 • Мироненко Віктор Кимович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний економіко-технологічний університет транспорту, спеціальність 05.13.05;
 • Опанасенко Володимир Миколайович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, спеціальність 05.13.05;
 • Тимченко Леонід Іванович, д.т.н., професор, зав. кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.13.05
 • Чемерис Олександр Анатолійович, к.т.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, спеціальність 05.13.05;
 • Чепілко Микола Михайлович, д.ф-м.н., професор, зав. кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціаль­ність 05.13.05.
 • Шевченко Ольга Вікторівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, спеціальність 05.13.05.

Термін повноважень спецради від 01 жовтня 2014р. до 01 жовтня 2017р. (згідно наказу № 1081  від 29.09.2014 р.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________