Спеціалізована вчена рада Д 26.820.02

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року. (із змінами Наказ МОН від 09.03.2016 р. № 241)

Спеціалізована вчена рада Д 26.820.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради:

Пилипчук Олег Ярославович, д.б.н., професор

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заступник голови:

Стрелко Олег Григорович д.і.н., доцент


Вчений секретар:

Бердниченко Юлія Анатоліївна, к.і.н.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члени ради:

 •  Бєсов Леонід Михайлович, д.і.н., професор
 •  Гамалія Віра Миколаївна, д.і.н., старший науковий співробітник
 •  Довганюк Степан Степанович, д.і.н., професор
 •  Дупленко Юрій Костянтинович, д.мед.н., професор
 •  Корнієнко Олександр Миколайович, д.і.н., професор
 •  Плющ Микола Романович, д.і.н., професор
 •  Полонський Леонід Григорович, д.т.н., професор
 •  Рижева Надія Олександрівна, д.і.н., професор
 •  Руда Світлана Петрівна, д.і.н., професор
 •  Скляр Володимир Миколайович, д.і.н., професор
 •  Сухотеріна Любов Іванівна, д.і.н., професор
 •  Храмова – Баранова Олена Леонідівна, д.і.н., професор
 •  Цюрупа Михайло Володимирович, д.філос.н., професор

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 26.820.02 - перейти

____________________________________________________________________________________________________________________________________