Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту: Серія «Економіка й управління»

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту:

Серія «Економіка й управління» є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 1998 р.

Галузь та проблематика: Журнал має за мету висвітлення наукових досліджень у галузі економічних наук, розповсюдження знань і прогресивного досвіду щодо удосконалення практичних аспектів економічної діяльності.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19980-9780П від 28.05.2013 р.;ISSN: 2413-7375

КВ № 13945-2918 від 29.04.2008 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (Наказ МОН від 13.07.2015 року № 747).

Періодичність: 4 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, французька, німецька  (змішаними мовами)

Засновник: Державний економіко-технологічний університет транспорту

Вимоги до оформлення статті (pdf)

   

vosklycanyya_0.jpg 

 

З 2016 року публікації у Збірнику наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту, серія «Економіка і управління» для зовнішніх авторів будуть проводитись за наявності оплати за компенсацію витрат на публікацію.
Вартість 1 сторінки наукової статті становить 20 грн, включаючи анотації та список літератури. Якщо обсяг останньої сторінки менше половини сторінки, її вартість становитиме 10 грн, якщо більше половини – 20 грн.
Статті розглядатимуться редакційною колегією лише за наявності копії квитанції про оплату.


Реквізити для здійснення платежу:
ДКС України
МФО 820172
отримувач: ДЕТУТ
код ЄДРПОУ 0111 62 23
д/р 3125 033 411 6274
код платежу 25020100


призначення платежу: благодійна допомога на розвиток матеріально-технічної бази Університету
Рішення бюджетно-фінансової комісії Університету (протокол № 3 від 15.02.2016 року)

 

Головний редактор: д.е.н., професор Богомолова Надія Іванівна

Заступник головного редактора: д.е.н., доцент Гудкова Вікторія Петрівна

Відповідальний секретар: к.е.н. Божок Анастасія Романівна

Технічний секретар: ст. викладач Крищенко Світлана Олександрівна

Редакційна колегія

 

Адреса редакції: вул. Лукашевича, 19, кім. 323, Київ, Україна, 03049

Тел.: (044)591-51-05; (044) 591-51-05

E-mail: publication@detut.edu.ua

 

Збірники Серія «Економіка й управління» за роками

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________