Міжнародна науково-практична конференція "Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези"