Паспорти секцій за фаховими напрямами наукової ради МОН України

З метою забезпечення всебічного розвитку усіх галузей науки і техніки, запобігання дублювання тематики наукових досліджень і розробок, ефективного використання бюджетних коштів та на виконання вимог Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом МОН від 01.06.2006 № 423 (зареєстровано у Мін’юсті 10 листопада 2006 року за № 1196/13070), наказом МОН України № 264 від 29.03.2010 р. затверджено паспорти секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН щодо їх наукових напрямів.
 

1. Математика

2. Інформатика та кібернетика

3. Загальна фізика

4. Ядерна фізика, радіофізика та астрономія

5. Електроніка, радіотехніка та телекомунікації

6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

7. Енергетика та енергозбереження

8. Технології видобутку та переробки корисних копалин

9. Охорона навколишнього середовища

10. Механіка

11. Машинобудування

12. Приладобудування

13. Аерокосмічна техніка і транспорт

14. Технологія будівництва, дизайн, архітектура

15. Біологія, біотехнології, харчування

16. Хімія

17. Економіка

18. Право

19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки

20. Філософія та історія

21. Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації

22. Дослідження з проблем природних наук