Студентське життя!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Університеті активно розвивається студентське самоврядування. Один раз на два роки таємним голосуванням обирається орган студентського самоврядування – Студентський Парламент.
Основним обов’язком Студентського парламенту є створення умов для самореалізації особисті кожного студента і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.
Діяльність Студентського Парламенту спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

     Основні завдання органів студентського самоврядування:
-  захист прав та інтересів студентів;
-  забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
-  сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
-  сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
- сприяння працевлаштуванню випускників Університету та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
-  забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
-  виконувати інші функції.
_________________________________________________________________________________________________
 
Голова Студентського Парламенту
Литвин Маргарита
Голова Ради факультету ІРСЗ

Мельничук Олександр Васильович

(3-Л)


Голова Ради факультету ЕіМ
 

Осоченко Альона Сегріївна   (2-ОА)

Голова Ради факультету УЗТ
Москалюк Софія Олександрівна  (3-МП)

Голова Студентського профкому
Ворошилін Микита Миколайович 
(1-ОПУТ)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________