Захист дисертацій!

Діяльність докторантури і аспірантури і Україні регламентується Пололоженням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, яке затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 01 березня 1999р. № 309.

Державний економіко-технологічний університет транспорту (ДЕТУТ) веде підготовку в аспірантурі Університету наукових та науково-педагогічних кадрів за рахунок коштів Державного бюджету України за державним замовленням - за нуковими спеціальностями:

Шифр

Назва спеціальностей

Рік відкриття

1

01.02.01

Теоретична механіка

2004

2

05.11.07

Оптичні прилади та системи

2004

3

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти

2003

4

05.22.01

Транспорті системи

2004

5

05.22.06

Залізнична колія

1998

6

05.22.07

Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

1998

7

07.00.07

Історія науки і техніки

2003

8

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (секція І - Діяльність транспорту та зв'язку) 

2003, перевідкриття - 2007

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Умови прийому до аспірантури ДЕТУТ

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.

Перелік документів , що подаються для вступу до аспірантури:

·  заява;

·  особовий листок з обліку кадрів з фото 4х6;

·  копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та бакалавра;

·  копія додатку до диплома (бакалавра, магістра чи спеціаліста);

·  список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності);

·  посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

·  письмовий висновок передбачуваного наукового керівника.

·  висновок кафедри;

·  копія паспорта (1, 2, 11 стор.);

·  довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії, однієї з іноземних мов.  Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у жовтні -листопаді.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

· отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;

· користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Університеті відкрита докторантура за науковими спеціальностями:

№ п/п

Шифр

Назва спеціальностей

1

05.13.05

Комп’ютерні системи та компоненти

2

05.22.06

Залізнична колія

3

05.22.07

Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

4

08.00.04

Економіка та управління підприємствами

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом документів до докторантури відбуваються у вересні- жовтні.

Перелік документів для вступу до докторантури:

1) заява;

2) особовий листок з обліку кадрів з фото 4х6;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;

5) копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська дисертація);

8) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________