Автореферати

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УДК 531.7.004.9
Окоча Сергій Васильович

КОМП'ЮТЕРІЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТІВ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УДК 004.052.32:004.415:004.90:656.2(043.3)

Шегедін Петро Анатолійович

Комп’ютеризована система контролю параметрів технічного стану тягово-рухомого складу