Відгуки офіційних опонентів

Відгуки на диссертацію Окочі Сергія Васильовича "КОМП'ЮТЕРІЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТІВ"

Відгук завідувача кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету МОН України, д.т.н., професора В.Ю. Кучерук

Відгук доцента кафедри інформаційних технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, к.т.н. С.В. Бєсєдіна

 


Відгуки на диссертацію Шегедіна Петра Анатолійовича "Комп’ютеризована система контролю параметрів технічного стану тягово-рухомого складу"

Відгук завідувача кафедри приладів i систем орiєнтацiї та навігації Національного технічного університету України «КПІ» д.т.н.,професора, Бурау Н. І.

Відгук завідувача відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України д.т.н., професора 

Мислович М. В.