Відгуки офіційних опонентів

Відгуки на диссертацію Окочі Сергія Васильовича "КОМП'ЮТЕРІЗОВАНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄКТІВ"

Відгук завідувача кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету МОН України, д.т.н., професора В.Ю. Кучерук

Відгук доцента кафедри інформаційних технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, к.т.н. С.В. Бєсєдіна

 


Відгуки на диссертацію Шегедіна Петра Анатолійовича "Комп’ютеризована система контролю параметрів технічного стану тягово-рухомого складу"

Відгук завідувача кафедри приладів i систем орiєнтацiї та навігації Національного технічного університету України «КПІ» д.т.н.,професора, Бурау Н. І.

Відгук завідувача відділу теоретичної електротехніки Інституту електродинаміки НАН України д.т.н., професора 

Мислович М. В.


Відгуки на дисертацію Голуб Галини Михайлівни "МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"

Відгук завідувача  кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету МОН України, д.т.н., професора Кваснікова В.П.

Відгук в.о. завідувача відділу математичного та комп’ютерного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, к.т.н., доцента Душеби В.В.