Оголошення про захисти диссертацій спецради Д 26.820.03

19 вересня 2016 р. о 13.00 год.,  ауд. 305-а
(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Пінчук Світлани Станіславівни на тему: «Науково-методичні основи оцінки ефективності функціонування підприємств залізничного транспорту», за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


19 вересня 2016 р. о 15.30 год.,  ауд. 305-а
(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ярмоліцької Ольги Василівни на тему: «Економічні засади інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту», за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


12 вересня 2016 р. о 13.00 год.,  ауд. 305-а
(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Платонов Олег Ісаакович на тему: «Економічна безпека транспортних підприємств у мультимодальних перевезеннях вантажів», за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


12 вересня 2016 р. о 15.30 год.,  ауд. 305-а
(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Залізнюк Вікторія Петрівна на тему: «Формування ефективної маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції», за спеціальністю: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


4 березня 2016 р. о 12.00 год.,  ауд. 305-а

(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ревіної Ольги Миколаївни на тему: «Організаційно-економічні основи управління людським потенціалом підприємств залізничного транспорту в умовах інтелектуалізації економіки»,  за спеціальністю:  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


4 березня 2016 р. о 14.30 год.,  ауд. 305-а

(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Левченко Ольги Вікторівни на тему: «Управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту»,  за спеціальністю:  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


31 травня 2016 р. о 14.00 год, ауд. 305-а

(зала засідань спеціалізованої вченої ради) відбудиться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандитата економічних наук Савіцької Ганни Петрівни на тему: "Механізм управління доходами від вантажних перевезень підприємств залізничного транспорту", за спеціальністю: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)