Орієнтовні завдання до вступних випробувань

- Програма вступних випробувань для здобуття ОС "Магістр" за спеціальністю "273 Злізничний транспорт (Злізничні споруди та колійне господарство)" 

- Програма додаткових вступних випробувань для здобуття ОС "Магістр" за спеціальністю "273 Злізничний транспорт (Злізничні споруди та колійне господарство)"

Програма фахових вступних випробувань на 2016 р. для здобуття ОС «Магістр» для студентів усіх форм навчання, галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» спеціалізація «Комп’ютерно-інформаційні керуючі системи»

-Програма додаткових фахових вступних випробувань на 2016 р. для перехресного вступу (співбесіди) здобуття ОКР «Магістр» для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)»

-Програма додаткових вступних випробувань за ОС Магістр «Електрична інженерія» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Програма вступних випробувань за ОС Магістр «Електрична інженерія» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»