Наука


НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Метою і завданням діяльності є:
- вирішення наукових проблем, пов’язаних з експлуатацією існуючих і розробкою та впровадженням нових конструкцій верхньої будови колії, стрілочних переводів і колійних конструкцій;
- проведення міцносних, динаміко-міцносних і експлутаційних  випробувань вказаних конструкцій з визначенням їх надійності і якості, виданням рекомендацій по умовам експлуатації;
- встановлення і коригування допустимих швидкостей руху по колійним конструкціям і стрілочним переводів і нормативних строків служби цих конструкцій;
- проведення приймальних випробувань елементтів верхньої будови  колії  після їх  виготовлення та укладки в колію з визначенням якості продукції та якості укладки та утримання;
- коригування існуючої і розробки нової нормативно-технічної документації на експлуатацію і утримання вказаних конструкцій;
- розробка пропозиція по вдосконаленню і створенню нових конструкцій колії, елементів верхньої будови і стрілочних переводів з забезпеченням їх надійної і безпечної єсплуатації і підвищення строків служби.

 

Детальніше

 

Планування і тематика науково-дослідної роботи Університету

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів

вищої кваліфікації


Науково-дослідні роботи проводяться за такими напрямами:
 · Безпека руху поїздів.
 · Аналіз фінансово-економічної діяльності залізниць.
 · Рухомий склад залізниць.
 · Колія, колійне господарство і залізничні споруди.
 · Організація перевезень і управління на транспорті.
 · Енергозбереження.
 · Екологічна безпека.
 · Розробка науково-методичної та нормативної документації.