Оголошення про захисти диссертацій спецради К 26.820.01

Оголошення про захисти дисертаційних робіт в спеціалізовані вченій раді К 26.820.01, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів

ПІБ здобувача Тема дисертації Науковий керівник Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
3 Велінець Віталій Петрович Визначення характеристик просторової жорсткості і стійкості рейкових ниток при їх стиснутому крученні в кривих, кандидат технічних наук,

05.22.06 – залізнична колія

текст дисертації

текст автореферату

доктор технічних наук, професор

Даніленко Едуард Іванович, Державний економіко-технологічний університет транспорту, завідувач кафедри «Залізнична колія та колійне господарство»

Захист відбудеться «01» грудня 2016 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.820.01 в Державному економіко-технологічному університеті транспорту за адресою: 03049, м. Київ, вул. М. Лукашевича, 19, ауд. №305а. 1. Курган Микола Борисович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Проектування та будівництво доріг», (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ)

Відгук

2. Потапов Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Колія та колійне господарство», (Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків)

Відгук

2
Осьмак
Віктор
Євгенійович

Підвищення
ефективності
використання
критих вагонів з
теплоізоляцією
шляхом
удосконалення
методів
експериментальног
о визначення
параметрів їх
теплотехнічного
стану, кандидат
технічних наук

 

текст дисертації

текст автореферату
 

кандидат технічних
наук, доцент Іщенко Вадим Миколайович, Державний економіко-
технологічний університет
транспорту,в.о. завідувача
кафедри вагони та вагонне господарства

«18» жовтня 2016 року 10 00 годині на засіданні
спеціалізован ої вченої ради К 26.820.01 в
Державному
економіко-
технологічному
університеті
транспорту
за адресою:03049, м.Київ, вул. М.
Лукашевича,19, ауд.№305а.

1. Фалендиш Анатолій
Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач
кафедри «Теплотехніка та
теплові двигуни»,
(Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків).


Відгук


2. Могила Валентин
Іванович, кандидата
технічних наук, доцент,
завідувач кафедри
«Залізничний транспорт»,
(Східноукраїнський
національний університет
імені Володимира Даля,
м. Сєверодонецьк)


Відгук

1 Петінов
Ярослав
Петрович

Підвищення безпеки
транспорту шляхом
удосконалення
контролю операційної
діяльності машиніста поїзда на основі
індивідуальної норми,
кандидат технічних наук, 05.22.01 –
транспортні системи

 

текст дисертації

текст автореферату

доктор технічних наук,
професор Самсонкін
Валерій Миколайович,
, Державнийекономіко-
технологічний університет
транспорту, професор
кафедри «Управління
процесамиперевезень»,
м. Київ.

18 жовтня 2016 р. о 1300 годині в
Державному економіко-
технологічному
університеті транспорту
задресою: 03049, м.Київ, вул.М.Лукашевича,19,
ауд.№305а.

1. Брусенцов Віталій
Гаврилович
, доктор
технічних наук, доцент,
доцент кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» (Український державний університет залізничного транспорту,м. Харків)

Відгук

2. Музикіна Світлана
Ігорівна
, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Безпека життєдіяльності»,
(Дніпропетровський на-
ціональний університет
залізничного транспорту ім.
акад. В. Лазаряна,
м. Дніпропетровськ).


Відгук