Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів Державного економіко-технологічного університету транспорту