Рейтинг успішності, студентів факультету "Інфраструктура та рухомий склад залізниць" для призначення академічної стипендії з 01 липня 2017 по 31 січня 2018р.