Спеціалізовані вчені ради Університету

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спеціалізовані вчені ради Університету
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Положення про Спеціалізовану вчену раду
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059
( z1169-11 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2011 р.
за № 1170/19908

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціалізовану вчену раду

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  № 270 ( z0466-12 ) від 12.03.2012 )

I. Загальні положення

1.1. Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади, наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові установи, національних академій наук, а також вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту...

Повний текст  документа

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________