Планово-фінансовий відділ

 

   
 
 
   
 

 
   
 
 

      Основний вид діяльності відділу є організація, аналіз та планування господарської діяльності університету, в основі якої покладені принципи законності, економічної доцільності, формування і найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів університету.

 
  Основними завданнями планово-фінансового відділу:
-  Контроль та планування фінансово-економічної діяльності;
-  Підготовка та ведення документації з економічних питань;
-  Складання кошторисів доходів і витрат університету;
-  Аналіз доходів і витрат університету в цілому, по підрозділах, за видами діяльності;
-  Складання калькуляцій на всі види робіт, послуг;
-  Перевірка калькуляцій на роботи та послуги, що надаються іншими підприємствами, організаціями; 
-  Проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових пропозицій на різні види робіт і послуг, визначення напрямів цінової політики університету;
-  Складання і подання звітності по фінансово-економічних показниках підприємства.